Кога стартира програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация 2014г. ?

 

Национален Осигурителен Институт
Национален Осигурителен Институт

Националният осигурителен институт информира, че от 31 март /понеделник/ започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г.

Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., са в размер на 15 362 329 лв. Сумата е същата като през миналата година. Предвижда се през тази година около 39 200 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Програмата е с продължителност от 10 дни като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Освен това заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.

Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност.

Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл.

ПРО-ЕАД хотел "Павел баня" **
ПРО-ЕАД хотел “Павел баня” **

За Павел баня по програмата на НОИ за 2014г. ще работи “Климато балнео лечебен хотел Павел баня” – част от ПРО ЕАД и СБР-НК клон Павел баня

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НК клон Павел баня
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НК клон Павел баня
Сподели: