Каква е цената на лечението в СБР-НК филиал Павел баня?

СБР-НК филиал Павел баня

В СБР-НК филиал Павел баня /стария санаториум/ може да се лекувате по следните направления:

По клинична пътека (НЗОК)

Минимален болничен престой – 7 дни. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 4.80 лв. на ден и  доброволно доплащане за храна в размер па 5.46 лв. дневно.

По Програма на НОИ

НОИ осигурява парична помощ за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой. В СБР-НК филиал Павел баня сумата която се доплаща от пациента е в размер на 180 лв.

– На свободен прием – Комплексна здравна услуга

Комплексна цена за един ден болничен престой на пациент във филиалите на “СБР-НК” клон Павел баня – 2013 г.

В цената се включва: нощувка;  лечебно хранене – закуска, обяд и вечеря; медицинско обслужване по предписание на лекар от рехабилитационния екип в зависимост от заболяването; застраховка -0,82лв.
Извън рехабилитационната програма всеки пациент може да използва предлаганите медицински услуги срещу допълнително заплащане.
Апартамент* 2 легла   57,32 лв. (Основен ремонт – Стая, хол, WC, ТV и/или хладилник)

Апартамент 2 легла    52,32 лв. (Стая, хол, WC, телевизор и/или хладилник)

І-ва А* 2 легла              49,32 лв. ( Стая – хотелско обзавеждане WC, ТV и/или хладилник)

І-ва А 1 легло               50,32 лв. ( Стая –  WC, ТV и/или хладилник)

І-ва 2 легла                   43,32 лв.  ( Стая –  WC, ТV и/или хладилник)

ІІ-ра 2 легла                 37,32 лв. ( Стая с общ санитарен възел)

ІІ-ра 3 легла                 35,32 лв. ( Стая с общ санитарен възел)

Деца до 16 годишна възраст със заболяване по профила на филиала ползват 25 % отстъпка за ден престой от стойността на КЗУ за съответната категория стая.

Придружители на лица с трайни увреждания заплащат за ден престой в стационарите на дружеството:

• Нощувка – 50% от стойността на КЗУ за съответната категория стая, върху която се начислява 20 % ДДС.

• Храна (при изявено желание от страна на придружителя) – в размер на 8,40 лв., от които храна 6 лв., 1,00 лв. режийни разходи и 20% ДДС.

• Застраховка (за ден престой).

Чуждестранни граждани постъпват в стационарите на „СБР-НК” ЕАД, ползвайки VIP пакет в размер на 120 лв. на ден.

Сподели: