БалнеоХотел Маркони Павел баняБалнеоХотел Маркони Павел баня
1. Медицинско направление. Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия      лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско  направление (Бл. МЗ № 119á98) Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в дв
Целият отговор...
Град Павел баня е малко, китно, туристическо градче, насред красивата Розова долина, запазило традиционния си характер през годините. Тези земи са били населявани от тракийски племена още през 4 век пр.Хр. Оттук е преминавал пътят на римляни и византийци. Местните жители още помнят и пазят вековните традиции и обичаи,
Целият отговор...